ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΙΤΑΛΙΚΟΥ ΟΙΚΟΥ ALFATHERM SPA

PVC - PET shrink sleeve, wine capsules, security seals

Shrink Sleeve (Μανίκι) 

Ετικέτα που «φοριέται» στο σώμα του περιέκτη και ύστερα από θερμοσυρρίκνωση «αγκαλιάζει» όλες τις επιφάνειες, καμπύλες ή επίπεδες. Δίνει τη δυνατότητα αξιοποίησης του συνόλου της επιφανείας του περιέκτη για προβολή μηνυμάτων που δεν είναι δυνατόν να επιτευχθεί με άλλο υλικό συσκευασίας (ετικέτα). . Κατάλληλες για συσκευασίες προϊόντων σε σκληρό περιέκτη, όπως μπίρες, αναψυκτικά, softdrinksκ.λπ. 

PVC Sleeve labels με ποσοστό συρρίκνωσης μέχρι 70%

Διαστάσεις: 200 to 1350mm

Πάχος: 40 to 70 μm (STD SHRINK) Και 35 - 50 μm (HIGH - EXTREME SHRINK)

Ποσοστό συρρίκνωσης: 55-58%, 66%, 70%

Χρώματα: clear, matt, white, silver.

PET-G Sleeve με ποσοστό συρρίκνωσης 80%

Διαστάσεις: 200 to 1100mm

Πάχος: 40 to 70 μm 

Ποσοστό συρρίκνωσης: 80%

Χρώματα: clear

GREEN TIP: Ιδανικό για συνδυασμό με PET συσκευασίες λόγο του ότι ανακυκλώνονται πιο εύκολα γιατί είναι το ίδιο υλικό και δεν χρειάζεται διαχωρισμός κατά την ανακύκλωση

Wine Capsules - Καψίλια για κρασία

Προϊόντα TD shrink και MD Shrink

Διαστάσεις: 200 to 1200mm

Πάχος: 50 to 100 μm 

Χρώματα: Απλά και μεταλλικά χρώματα

Tamper Evident seals or Security Seals - Εττικέτες ασφαλείας

Εγγυώνται και πιστοποιούν τη γνησιότητα ενός προϊόντος, ενώ αποκαλύπτουν κάθε προσπάθεια παραβίασης και πιθανής αφαίρεσης ή αντικατάστασης του περιεχομένου.

Κατάλληλο για προϊόντα με δυνατό brand.

Απαραίτητη προϋπόθεση για Ελληνικά προϊόντα πιστοποιημένα προς εξαγωγή στην ΕΕ

Συνδιάζεται με όλα τα υλικά μας sleeve.

Διαστάσεις: 200 to 1100mm

Πάχος: 40 to 75 μm